سه درخواست کمیسیون برای کارهای بیشتر NFT. در مجموع 300 هنرمند در حال انتشار هستند

NFT های آنها در «بسته آغازین فصل اول � Superchief» که تا ماه می برگزار می شود
25 در خیابان 11 شرقی 56 در منهتن.
در میان NFT های منتشر شده می توان آثار هنری 1010، Ondrej Zunka، Ellen Sheidlin، Princess را نام برد.
نوکیا، Hood by Air، Jason Ebayer، Saturno و Lourdes Leon. برای بسیاری از اینها
هنرمندان، این اولین NFT آنهاست، قطعه Genesis آنها. بنابراین برای ما این مهم است
آنها این قطعه ویژه را به عنوان یک حراج در دسترس عموم انجام می دهند. با یک حراج، کل
پایگاه کلکسیونر هنر NFT فرصتی برای مناقصه خواهد داشت و به هنرمندان اجازه می دهد تا یک امتیاز دریافت کنند
ارزیابی واقعی برای اولین حمله آنها به حوزه NFT – کلکسیونرهای NFT بسیار هستند
از آنچه در بازار می گذرد مطلع شدیم – اما ما روی ساخت این کار متمرکز شده ایم
تا جایی که ممکن است روان عرضه شود و به هر هنرمند زمانی در کانون توجه باشد، بنابراین تمرکز ماست
در حال حاضر وجود دارد، � ؟ اد زیپکو، بنیانگذار Superchief گفت.

اگر علاقه مند به دنبال کردن بیشتر مباحث مرتبط به بیت کوین هستید می توانید خرید بیت کوین را از بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی اکس نوین انجام دهید . پیشنهاد ما همیشه اکس نوین است برای قیمت بیت کوین هم می توانید به این صرافی سر بزنید . اما اگر در محدوده خار ج از خاور میانه فعالیت دارید می توانید به سایت coinbase سی بزنید این سایت نیز جز بزگرتین و معتبر ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان محسوب می شود .