آخرین نوشته ها

2011

* “ما اکنون یک هیئت مدیره 100٪ کاملاً منتخب داریم و می توانیم ادامه دهیم” – بروس فنتون بروس فنتون یک فعال شناخته شده بیت

Read More »

25280

* Kaiser، Fenton Show Crypto Cap Speed، Award Gold ‘Snooze Fest Of دهه مکس کایزر به طلا جایزه “جشن چرت زدن دهه” را داده است

Read More »